Hur du återställer stängda Android-aviseringar

Android-meddelandefältet är ibland fyllt med så många meddelanden att du bara instinktivt kan stänga den utan att kontrollera allt som fanns där. Om du av misstag stängde Android-aviseringar i gardinen, men det finns några viktiga meddelanden, kan du fortfarande returnera den.

I den här korta guiden berättar vi hur du får tillbaka Android-aviseringar om du av misstag raderar alla meddelanden.

Android-aviseringslogg är där du kan se borttagna aviseringar. Denna tidning är endast tillgänglig på Android 4.3 Jellybean eller i nyare versioner av operativsystemet. Vår guide innehåller ett exempel på hur du ställer in återhämtning av meddelanden i Android Lollipop.

  • Håll fingret på en tom plats på hemskärmen och välj sedan Widgets
  • Rulla widgetar till vänster tills du kommer till widgetinställningar
  • Håll den här widgeten med fingret och dra den sedan till en av skärmarna
  • I widgetinställningar bläddrar du ner tills du når Android-aviseringsloggen
  • En genväg ska visas på skärmen. Klicka på den så får du tillgång till Android-meddelandeshistoriken.

När du har gått in i meddelandeloggen ser du aktiva meddelanden i vitt och Android-meddelanden i grått - detta är meddelandena som du stängde. Du kan klicka på den grå meddelanden och gå till källan till detta meddelande - allt är helt identiskt med om du ursprungligen klickade på den aktiva meddelanden på Android-skärmen.

Intressanta Artiklar